Transforamtiv ritualkonst

Ritualen är en trygg, arkaisk och kraftfull struktur som man kan använda sig av ifall man vill närma sig det liminala. I det så kallade liminal-tillståndet befinner vi oss mellan det bekanta och det obekanta, i gränslandet. Tillståndet har ofta en ”psykedelisk” karaktär. Ordet psykedelisk översätts till engelskans ”mind manifesting”. I det liminala kan vårt innersta och vår värld visa sig för oss med största klarhet. Upplevelser av detta kan variera mycket från att vara skrämmande och störande till att vara behagliga och till och med himmelska. Ritualer kan skapa en starkare kontakt till en själv, till andra människor, tillö den omgivande synliga och osynliga världen samt till naturen.

© All rights reserved.