Rituaalit

Rituaalit ovat transformatiivinen ja myös turvallinen keino lähestyä liminaalia.

Liminaalitilassa olemme tutun ja tuntemattoman välillä. Liminaalikokemus on usein luonteeltaan “psykedeelinen”, eli sisäistä todellisuuttamme ja mieltämme ilmentävä. Kokemukset tässä tilassa voivat olla monenlaisia; pelottavia, häiritseviä, mutta yleensä hyviä tai jopa taivaallisia.

Rituaali voi mahdollistaa vahvistuneen yhteyden omaan itseen, muihin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan ja luontoon.

© All rights reserved.