Den helande ritualen

Arbetsgruppen som bestod av ett tiotal konstnärer med olika bakgrund skapade den ritualen i samarbete med en grupp internationellt kända finska vetenskapsmän. Som namnet antyder är ritualens syfte att helande, läkning. Ritualen kan undanröja hinder och bördor som hindrar livskraften. Den kan öka deltagarnas vitalitet. Därtill kan ritualen förändra deltagarnas syn på sig själv, det förflutna samt hur deltagarna ser på världen.

© All rights reserved.