Kontakt improvisations ritualen

  • Arbetsgrupp
    Iiris Raipala, Markus Sundblom, Gesa Piper ja Heidi Fast
  • Nästa ritual
    Våren 2023
Konstverket är en immersiv ritual som väcker alla våra sinnen, även den taktila. I det ritualistiska danskonstverket möts: konstakt improvisation samt videokonst. Rörelser, ensamma och kollektiva, rummet, ljud- och bildflödet skapar en väv som deltagarna kan studera inifrån genom att delta i dansen eller utifrån genom att vittna.

© All rights reserved.