Kontakti-improvisaatiorituaali

  • Työryhmä
    Iiris Raipala, Markus Sundblom, Gesa Piper ja Heidi Fast
  • Seuraavat rituaalit
    Keväällä 2023

Teos on moniaistinen osallistava (immersiivinen) rituaali.  Rituaalisessa tanssitapahtumassa kohtaavat kontakti-improvisaatio, video- ja rituaalitaide. Liike, tilallisuus, kuva- ja äänimaailma muodostavat maiseman, jota voi tutkia sisältäpäin tai ulkoapäin todistaen.

© All rights reserved.