En retreat som ett konstverk

Ett centralt tema i en konstnärlig retreat är att det vardagliga förhöjs, omgivningen animeras och det som händer får ett element av mystik. Allt från att skala apelsiner, sova och vakna tillsammans, utföra ritualer samt att göra promenad- meditationer i grupp lockar till konstnärliga upplevelser och medskapande. Målet är även att skapa en ritual som till sin forma är transparent och därmed odogmatisk och friare från hierarkiska strukturer och religösa föreställningar. De konstnärliga retreaterna ger förutom möjligheter till starka konstnärliga och estetiska upplevelser även möjligheter för deltagarna mot önskade inre förändringar/ transformeringar.

© All rights reserved.