Parasympaticus I

  • Arbetsgrupp
    Iiris Raipala ja Markus Sundblom
  • De första retreaterna har arrangeras hösten 2020. Nästa retreat är 5-6.11 i Helsingfors
Vi får tacka den parasympatiska delen av vårt nervsystem för mycket. Utan att den del av vårt autonoma nervsystem är aktivt skulle vi inte återhämta oss, vitaliseras och uppleva en inre frid. Under denna retreat ges deltagarna verktyg som möjliggör en befrielse från skadliga mönster som upprätthåller stress och utmattning. Dessa hindrar oss från att vara i tillstånd där parasympaticus är aktivt. Deltagarna görs medvetna om hur om med vilka medel de kan stiga in i ett liv av residens, lugn och vitalitet.”Parastympaticus retreaterna har varit centrala för en mera befriad form av varande. De har givit kraft och ett inre lugn” en anonym deltagare i parasympaticus I och II

© All rights reserved.