Parasympaticus I

  • Työryhmä
    Iiris Raipala ja Markus Sundblom
  • Ensimmäiset retriitit syksyllä 2020, seuraava 5.-6.11. Joogahuone, Helsinki

Toimintakyky, toipuminen, vahvistuminen ja elimistön kokonaisvaltainen lepo -saamme kiittää ‘parasympaattista hermostoamme’ kaikista näistä. Työskentely pyrkii lisäämään tietoisuutta ja tarjoamaan konkreettisia työkaluja, jotka voivat mahdollistaa vanhoista käyttäytymis-, ajattelu- ja tunnekaavoista vapautumisen. Retriitin tavoitteena on omien stressinhallintaan liittyvien rajoitteiden ymmärtäminen ja oman resilienssin tuntuva lisääminen.
‘’Parasympaticus kurssit ovat olleet tärkeä tuki vapautuneemmalle olemiselle ja näin antaneet voimaa ja sisäistä rauhaa.’’ anonyymi osallistuja, Parasympaticus I-II

© All rights reserved.