De alkemiska ritualernas retreat

  • Arbetsgrupp: Iiris Raipala ja Markus Sundblom
Retreaten som varar i tre dagar bygger på en ritual dramaturgisk struktur och på den jungianska terapeuten James Hillmans syn på alkemins färg-dramaturgi. Alkemi i detta sammanhang handlar om utveckling psykologisk transformation. I denna retreat uppnås liminal- tillståndet med hjälp av en andningsteknik som framkallar ett förändrat medvetandetillstånd, ett psykedeliskt tillstånd. Processen innehåller även som en central komponent metoder som framkallar ökad medkänsla med en själv och med andra och allt annat. Bland annat dessa metoder skapar under retreaten en enastående möjlighet till en djupgåendes (alkemisk) transformation och ett helande på flera plan.

”I den avslutande avslappningsövningen fick jag en sällsam upplevelse: jag märkte att mina ögon log under slutna ögonlock. Leendet började sprida sig till mina kinder och nådde till slut mina läppar. I den stunden insåg jag plötsligt varför Mona Lisa ler: Hon har hittat sin inre vitalitet. I de mansdominerade värld hon levde bestämde hon sig, som den kloka kvinna hon var, att hålla hemligheten för sig själv. Det var enbart hennes leende som vittnade om vad hon funnit” En anonym deltagare i De alkemiska ritualernas retreat.

© All rights reserved.