Parasympaticus II

  • Arbetsgrupp: Iiris Raipala ja Markus Sundblom
  • De första retreaterna våren 2022. Nästa 23-25. 9 i Raseborg
Parasympaticus och vitalitet- retreatens syfte är att en djupare insikt i vad som upprätthåller negativa spiraler och vad som hindar vitalitet och hälsa. Vi undersöker tillsammans vilka typer av hinder och begränsningar ligger i vägen. Ofta är dessa kopplade till mentala och sociala ”programmeringar” som till sin natur kan vara gamla och till och med har sin ursprung i tidigare generationers trauman. Retreaten ger deltagarna färdigheter att börja leva ut sin fulla potential och livsglädje.”Till min förvåning kunde jag börja känna en djup tillit till helt obekanta människor. Ni, Iiris och Markus, fungerade dock som centrala aktörer i att väcka denna detta förtroende. Denna tillit möjliggjorde det att jag kunde hänge mig höll inte fast vid gammalt när ni fick mig mig att känna mig trygg” En anonym deltagare i Parasympaticus II

© All rights reserved.