Rödpigment-projektet

  • 6.-7.10.2022
    Koneen Kamari
  • Arbetsgrupp
    Gesa Piper, Iiris Raipala, Markus Sundblom, Taneli Tuovinen ja Nina Viitamäki
För att skapa konstverket ”rödpigment-projektet” samlade vi en grupp konstnärer med olika bakgrund men med en sak gemensam: De hade alla rött pigment. Det intressanta med de som har rött pigment är att de alla går spontant djupt i trans/ hypnos. Arbetsgruppen skapade ett konstverk där form och innehåll styrdes av studien av trans-tillstånd. Vi vill även ge publiken möjligheten att uppleva ett förändrat medvetandetillstånd utan droger.

© All rights reserved.