Punapigmenttiprojekti

  • 6.-7.10.2022
    Koneen Kamari
  • Työryhmä
    Gesa Piper, Iiris Raipala, Markus Sundblom, Taneli Tuovinen ja Nina Viitamäki

Punapigmentti-teosta varten olemme koonneet ryhmän eri taidealojen edustajia, joita yhdistää punapigmentti. Kiinnostavaa pigmentissä on se, että se aina yhdistyy transsiherkkyyteen.

Työryhmän tavoitteena on luoda yhdessä teos ja muoto transsiherkkyyttä tutkimalla. Haluamme myös löytää keinoja, joiden avulla myös katsoja voi kokea muuntuneita tajunnantiloja ilman päihteitä.

© All rights reserved.