Parantava Rituaali

  • 2.6., 4.6., 9.6. ja 11.6. 2022
    Raseborg
  • Heidi Fast, Iiris Raipala, Satu Rekola, Unna Kitti, Nicolas Rehn, Teija Turtio och regissör Markus Sundblom
Arbetsgruppen som bestod av ett tiotal konstnärer med olika bakgrund skapade den ritualen i samarbete med en grupp internationellt kända finska vetenskapsmän. Som namnet antyder är ritualens syfte att helande, läkning. Ritualen kan undanröja hinder och bördor som hindrar livskraften. Den kan öka deltagarnas vitalitet. Därtill kan ritualen förändra deltagarnas syn på sig själv, det förflutna samt hur deltagarna ser på världen.

© All rights reserved.