Tjänsten

  • Arbetsgrupp
    Matilda Aaltonen, Leissi Rehn, Suvi Leppänen, Luca Sirviö, Markus Sundblom ja Teija Turtio
  • Föreställningar
    12.1. – 20.1.2017 i Helsingfors, Konstuniversitetet Teaterhögskolan

Tjänsten är en open source-ritual. Ritualen har som mål att återskapa upplevelsen av att vara en del av en helhet (connectedness). Denna upplevelse kan visa sig som en kontakt till det egna inre, till kroppen, till andra, till allt levande, samt ibland som en upplevelse av en kontakt till allt levande, Detta förutsätter som vi ser en hängivelse samt befrielse från begränsningar och rädslor. För att detta skall ske involveras deltagarna i en temporär enhet, en ritual ”communitas”, en församling som har som gemensamt syfte att fullfölja ritualen tillsammans och stöda varandras processer. För denna communitas är det centralt att hierarkier och personliga karaktäristiska element lämnas bakom. För att underlätta det har alla deltagarna mask och en ritual-klädsel. Detta hjälper oss även i att lättare stiga in i ett förändrat medvetandetillstånd. Denna enhetlighet i klädsel och frihet från det vardagliga understryker även vår strävan att skapa en ritual en tjänst för alla. Vi kallar ritualen för en open source-ritual därför att vi anser att alla ritualer tillhör alla och uppmanar deltagarna att fritt låna och stjäla element från ritualens forma och innehåll som fungerar. Vi har också lånat och kopierat andras ritualer. Vi vill via detta också skapa en ritual tradition, en öppnare, som är fri från dogmer och maktmissbruk och där alla är välkomna och inkluderade. I ritualen initieras deltagarna in i den tillfälliga gemenskap i vilken vi kan stuga in i ett nytt sett att fungera socialt och i oss själva.

© All rights reserved.