Iiris Raipala är till sin utbildning magistern i danskonst och danspedagogik (Konstuniversitetet), certifierad iyengarjoga-lärare och holistic counselor. Iiris har arbetat i Finland och utomlands i många sammanhang. Hon har en djup kunskap om olika somatiska metoder, exempelvis kontakt-improvisation, rörelsemeditationer samt av axis syllabus. Därtill har hon kunskap om många mystiska traditioner. I sitt konstnärskap har hon mest arbetat inom improvisation, i immersiva experimentella föreställningar samt i ritual-konstverk. Under senaste år har hon tillhört ett antal konstnärligt-vetenskapliga arbetsgrupper. Hon har tillsammans med Markus Sundblom grundat Liminal art- kollektivet år 2022

© All rights reserved.