Liminal Art – Gränslandets konst

Liminal Art – kollektivet undersöker och faciliterar upplevelser som rör sig i gränslandet. Kollektiver gör det genom att skapa helhetskonstverk, konstnärliga ritualer, ritualistiska föreställningar och retreater.

Liminal- tillståndet är ett tillstånd av kaos, lek och pånyttfödelse. Tillståndet kan möjliggöra och föda ett nytt sett med vilket vi kan se oss själv, vår personhistoria och vår plats i världen.Liminal Art arbetsgruppen skapar konstverk in i vilka flera olika samverkande teman vävs samman: ritual-konst, spirituella traditioner, helandets konst, suggestionskänslighet, förändrade medvetandetillstånd, transformation, immerviitet och neurodiversitet Konstverken rör sig i gränslandet mellan: 1. Konst och vetenskap, 2 Konst och helandet, 3 Konst och spiritualitet.

© All rights reserved.